dimecres, 28 de desembre de 2011

Torres de Hanoi

Aquest joc tracta de passar les 5 anelles de la columna A a la C i deixar-les en el mateix ordre amb la particularitat de què les anelles les pots canviar d'un lloc a un altre però no pots posar una anella més gran damunt d'una més xicoteta, sempre amb ordre creixent. Si ja ho fas, pots augmentar el nombre d'anelles.