diumenge, 5 d’abril de 2009

El color

Hui en parlarem del color. De xicotets aprenem el nom del colors i comprovem que la gama de cada color és molt ampla, clar , oscur, etc. Del que no se n'adonem és de que el color varia en contrast als colors que tenen al seu costat.
En aquesta imatge, el quadrat del centre de les quatre figures de cada fila és del mateix color, el que passa és que varia en contrast al color que tenen al voltant i pareix que siga més clar o més oscur, es a dir, en la nostra percepció canvia la tonalitat, pero el color és el mateix. Pots comprovar-ho tú manualment en aquest quadre en el que tú manipules els colors del fons .