dissabte, 13 de desembre de 2008

Mahjong

Fes clic en dues fitxes iguals. Sols pots clicar les peces lliures dels extrems i de la part superior. Al formar una parella desapareixeran les dues fitxes. Guanyaràs quan no quede cap fitxa al tauler.


Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play this game.
Add Games to your own site